הנחיות במסלול

1. חובה לעלות על שטיחי הביקורת הפזורים לאורך המסלול.
2. יש לענוד את מספר החזה מלפנים, כדי שיוכלו לזהות ולכוון אתכם כראוי.
3. במהלך המרוץ יחולקו בקבוקי מים, אנא הקפידו להשליך את הבקבוקים לפחי המיחזור לאחר השתיה.
4. על כל משתתף לרוץ רק במקצה אליו הוא נרשם.
5. אנא היכנסו למקצה בנחת מבלי להידחק קדימה. הזמן האישי מתחיל להימדד רק כשתעברו את קו הזינוק.  

הכניסה לאירוע עם כלי נשק אסורה.