הנחיות במסלול

הנחיות במסלול
 
1. לאורך המסלול פזורים שטיחי ביקורת שחובה לעלות עליהם במהלך הריצה.
2. יש לענוד את מספר החזה מלפנים, כדי שיוכלו לזהות ולכוון אתכם כראוי.
3. במהלך המרוץ יחולקו בקבוקי מים, אנא הקפידו להשליך את הבקבוקים לפחי המיחזור לאחר השתיה.
4. על כל משתתף לרוץ רק במקצה אליו הוא נרשם.
5. אנא היכנסו למקצה בנחת מבלי להידחק קדימה. הזמן האישי מתחיל להימדד רק כשתעברו את קו הזינוק.  

הכניסה לאירוע עם כלי נשק אסורה.