הנחיות במסלול

הנחיות במסלול
 
1. יש לענוד את מספר החזה מלפנים לצרכי זיהוי והכוונה. 
2. חובה לעלות על שטיחי הביקורת ומדידת זמני הביניים, הפרושים לאורך הדרך, בקצוות המסלול ובנקודות שונות נוספות.
3. חלוקת המים הינה בבקבוקים. הקפידו להשליך את הבקבוקים לצד הדרך כדי למנוע החלקה של רצים אחרים .

הכניסה לאירוע עם כלי נשק אסורה.