*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.
חסויותאילון חברה לביטוחקיה
שותפים לדרךאשר הרוח בופארק אריאל שרוןמקווה ישראל
ניהול והפקהחברכפיים