מפות מסלולים

15 ק"מ10 ק"מ5 ק"ממיני מרוץ 800 מ'

*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.