*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.
חסויותאילון חברה לביטוחקיה
שותפים לדרךמקווה ישראלפארק אריאל שרון
ניהול והפקהחברכפיים