הצהרת בריאות

הצהרת בריאות

על מנת לקבל את ערכת הריצה, יש להציג תעודה מזהה ולמסור את הצהרת הבריאות חתומה.

במקרה של איסוף ערכת המשתתף עבור אחרים, יש להציג ייפוי כח, טופס הצהרת בריאות וצילום תעודת זהות של הרץ עבורו אוספים הערכה.


להדפסת הצהרת הבריאות – לחץ כאן.