קטגוריות וגיל

גיל מינימום להשתתפות
מרוץ 15 ק"מ - 16 ומעלה.
מרוץ 10 ק”מ - 14 ומעלה.
מרוץ 5 ק”מ - 13 ומעלה.
מיני מרוץ 800 מ' - 6-13 (גילאים 6-9 מחויבים בליווי מבוגר).
השתתפות בפסטיבל מגיל 6 ומעלה.

*המשתתף חייב להיות בגיל זה לפחות ביום המרוץ 21.10.2022
* מקצה המיני מרוץ 800 מ' אינו תחרותי.

על מנת לקבל את הגביע,  הזוכים באירוע מתבקשים להישאר עד טקס חלוקת הגביעים.
במידה ונבצר מזוכה להישאר לטקס, ניתן לאסוף את הגביע, עד כשבוע ימים מתום האירוע, ממשרדי כפיים אקטיב, ההגנה 1 גבעתיים, בתיאום מראש בטלפון 03-5711575 שלוחה 204 או במייל kapaimactive@kapaim.co.il.